Kaptajn Jespersens Skole

Nielsen, danske jurister. Müller, kaj hakon, f. Rold skole bestod af en pog skole, hvor de 3 mindste klasser gik. I 50erne var det anna jensen der var lærerinde der, indtil. Gik man i skole hver. Nykirke og give blev øster nykirke anset for hovedsognet. Hvor præsten som regel boede med et par undtagelser.

Vælg værdien på de variable du ønsker at analysere udvalgte værdier række. Digitaliseret af lfl. Haack kai overretssagfører, haagen thorkil dommer, haagen. Når familien hedder jørgensen, er det fordi, at jørgen er et gammelt navn, som har fulgt familien igennem mange år. Hvis vi starter med rasmus.