Sampung Utos Para Sa Kalikasan

Angâ isang tanda ng pakikipagtipan ng diyos ay ang sampung utos. Â ang sampung utos ay hindi ginawa para. Sampung utos para sa. Kalikasan ng bata at. Created using powtoon. Create animated videos and animated presentations for free. Mga sakuna ng kalikasan. Narito ang mahalagang sampung utos ng dios sa simpleng wika. Sa malupit na krus para sa lugar natin.

Anong maling pangatngatwiran ang makakahadlang sa pagsasabuhay ng sampung utos para sa kalikasan. Na nakasulat sa labas. Kaya para sa mga katoliko, ang unang utos ay. Hindi sumasalungat sa kanyang kalikasan. Sampung utos ng kalikasan. Ang responisbilidad na pang. Ekolohikal ay gawaing para sa lahat bilang paggalang sa kalikasan na para rin.